Přípravný kurz na příjimací zkoušky z ekonomie

Mikroekonomie I, Makroekonomie I

Po velice úspěšném loňském kurzu (2015), kdy jsme na přijímačky z ekonomie na JU EF, VŠE Hradec a ČZU Praha připravili 29 studentů, i letošním roce v těchto kurzech pokračujeme!

Zarezervujte si kurz co nejdříve, dokud je volná kapacita.

Kurzy jsou určeny převážně pro zájemce o studium v navazujících magisterských oborech na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity, kteří přechází z jiných vysokých škol či jiných oborů v rámci EF. Skvěle slouží i studentům přecházejícím na navazující magisterské ekonomické programy z VŠTE ČB.

Tento kurz je i vhodný pro zájemce o výuku/procvičování ekonomie na státní závěrečné zkoušky (SZZ).

Ekonomická fakulta nabírá rok od roku méně studentů než v jiných letech, proto o přijetí rozhoduje doslova každý bod. Z tohoto důvodu není efektivní spoléhat se jen na vlastní přípravu.

Hodinová dotace kurzu

10 x 2 hod. (možnost zaplatit si hodiny nad rámec hodinové dotace po dohodě a ze lepší ceny, než je cena klasického doučování ekonomie) (1 hod. = 60 min.) + zdarma 3 hodiny konzultace pro každého klienta online (ICQ, Skype, E-mail, Facebook) + zdarma vzorové testy a různé materiály vhodné k přípravě (nahromaděné starší testy, materiály, výpočty…)

Cena kurzu

Individuální: 2.750 Kč (Nutno zaplatit předem zálohu 70% a po skončení kurzu doplatit zbytek, týká se i skupinových kurzů)

Platby probíhají na základě vystavených faktur.

Výuka probíhá v kanceláři (učebna 1) na Žižkově třídě 1321/1,370 01 České Budějovice, budova 3 – 8. patro –kancelář č. 806  – (ca 7 min. od Mercury Centra, 2 minuty od Senovážného náměstí)

 

Skupinová výuka: (2 osoby)

Připravujete se raději společně s Vaší kamarádkou či kamarádem – výuka může probíhat i ve skupince po 2.  Pokud bude výuka ve skupince po dvou, celková cena kurzu se snižuje na 4.000 Kč, tj. 2.000 Kč/1 klient

 

Skupinová výuka: (3 osoby)

Pokud vytvoříte skupinku po třech, cena: 1.300 Kč/ 1 klient (celková cena kurzu je 3.900 Kč)

 

Skupinová výuka: (4 a více osob)

Pokud vytvoříte skupinku min. po 4 lidech, cena se snižuje na 1.000 Kč/ 1 klient

 

Skupinová výuka probíhá v učebně PROFI-Education – Žižkova třída 13211/1 – buodva 3 – 8. patro – číslo učebny 813 (naproti kanceláře PRROFI-Education č. 806)

 

Kurzy začínají od 14.3. 2016 a končí 29. 5. 2016. (nejspíše od 21.3.2016 od 17.00)


 

Přihlašujte se, prosím, e-mailem na kurzy (orientační přihlášení):

Termín Hodinová dotace kurzu Cena Příprava na Individuální/Skupinová výuka Obsazenost
Sobota 17.00 – 19.00 20 hodin 2750 JČU + VŠE FM, á 10 hodin Individuální 1/1
Neděle 17.00 – 19.00 20 hodin JČU EF Skupinová 3/3
Úterý 10.00 – 12.00 20 hodin JČU Skupinová 3/3
středa 18.30 – 20.30 20 hodin 2750 JČU EF + VŠE FM Hradec Individuální 1/1
čtvrtek 18.30 – 20.30 20 hodin JČU (Případně dle domluvy další) Skupinová 3/3
Pondělí 17.00 – 18.00 10 hodin 1375 JČU+ VŠE Hradec Individuální 1/1
Navrhněte termín navrhněte  navrhněte

 

Cena u skupinových se bude řídit dle obsazenosti, např. ve skupině určené primárně pro 3, pokud se nakonec přihlásí jen dva, tak cena se bude řídit dle ceníku pro dva.

 

Doporučená literatura:

MACÁKOVÁ, Libuše. Mikroekonomie: základní kurs. 10. vyd. Melandrium, 2007. ISBN   978-80-86175-56-0.

PAVELKA, Tomáš. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. ISBN 978-80-86175-58-4.

 

Kontaktujte nás zprávou v  kontaktech či e-mailem: martip02@seznam.cz