Přípravný kurz na přijímací zkoušky z Obchodního podnikání (JU EF)

Navazuje na předměty: Základy obchodu, Řízení obchodního provozu

Po velice úspěšném loňském kurzu, kdy jsme na přijímačky z ekonomie na JU EF, VŠE Hradec a ČZU Praha připravili 29 studentů, i letošním roce v těchto kurzech pokračujeme!

Zarezervujte si kurz co nejdříve, dokud je volná kapacita.

Kurzy jsou určeny převážně pro zájemce o studium v navazujících magisterských oborech na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity, kteří přechází z jiných vysokých škol či jiných oborů v rámci EF. Skvěle slouží i studentům přecházejícím na navazující magisterské ekonomické programy z VŠTE ČB.

Částečně může být tento kurz vhodný i pro zájemce o výuku Obchodního podnikání na státní závěrečné zkoušky, ale této problematice bude vyhrazený jiný – konkrétní typ přípravných kurzů.

Ekonomická fakulta nabírá rok od roku méně studentů než v jiných letech, proto o přijetí rozhoduje doslova každý bod. Z tohoto důvodu není efektivní spoléhat se jen na vlastní přípravu.

 

Hodinová dotace kurzu: (Individuální)

5 x 2 hod. (možnost zaplatit si hodiny nad rámec hodinové dotace po dohodě a za lepší ceny, než je cena klasického doučování Obchodního podnikání)

(1 hod. = 60 min.) + zdarma 3 hodiny konzultace pro každého klienta online (ICQ, Skype, E-mail, Facebook) + zdarma vzorové testy a různé materiály vhodné k přípravě (nahromaděné starší testy, materiály, výpočty, poznámky…)

Cena kurzu: 1.425 Kč (Nutno zaplatit předem zálohu 70% a po skončení kurzu doplatit zbytek)

Platby probíhají na základě vystavených faktur.

Výuka probíhá v kanceláři na Žižkově třídě 1321/1,370 01 České Budějovice, v prostorách budovy hotelu Garni – 8. patro – kancelářské prostory – kanc.č. 806  – (cca 7 min. od Mercury Centra)

 

Skupinová výuka: (2 osoby)

Připravujete se raději společně s Vaší kamarádkou či kamarádem – výuka může probíhat i ve skupince po 2.  Pokud bude výuka ve skupince po dvou, celková cena kurzu se snižuje na 2.100 Kč, tj. 1.050 Kč/1 klient

Skupinová výuka: (3 osoby)

Pokud vytvoříte skupinku po třech, cena: 800 Kč/ 1 klient (celková cena kurzu je 2.400 Kč)

Skupinová výuka: (4 a více osob)

Pokud vytvoříte skupinku min. po 4 lidech, cena se snižuje na 650 Kč/ 1 klient

 

Skupinová výuka probíhá také v budově hotelu Garni na Žižkově třídě 1321/1 – 8. patro – číslo kanceláře (učebny) bude upřesněno.  

 

Kurzy začínají od 16. 2. 2015 a končí 29. 5. 2015.

Přesné termíny budou včas uvedeny!

 

Doporučené materiály pro přípravu: budou upřesněny a částečně i poskytnuty