Přípravný kurz – státní maturita z matematiky

Přípravný kurz  na didaktický test z matematiky

ROK 2016 – konání

  • Státní maturita 2016 – Předmět: Matematika – didaktický test: 02.05.2016

Více zde: http://statni-maturita-info.webnode.cz/news/statni-maturita-2016-terminy-maturity/
 
Začátek kurzů v týdnu od 7.3.2016; možnost se du kurzu kdykoli připojit a zaplatí se poměrná částka!
 
Bude vytvořeno 9 skupin po třech – tím bude zajištěna maximální efektivnost a individuální přístup lektora/ky každému studentovi. Každá vyučovací jednotka trvá 1,5 hodiny, o víkendech 2 hodiny. Hodinou se rozumí 60 minut.
Samozřejmostí jsou krátké pauzy, občerstvení, čaj, voda …
Každá skupina bude mít vyhrazený termín – možnosti rezervace konkrétních termínů viz níže. Kurzy začínají v týdnu od 07.03.2016 as končí nedělí 01.05.2016 (nedělní výuka od 8.00 – 11.00 hod.)
 
Termín(y) Počet hodin – dotace kurzu Volných Cena
pondělky a středy od 17.00 – 18.30 (začátek 7.3.) 8 týdnů – 24 hodin 1/3 3 000 Kč
úterky a čtvrky od 17.00 – 18.30 8 týdnů – 24 hodin 1/3 3 000 Kč
středy a pátky od 17.00 – 18.30 8 týdnů – 24 hodin 2/3 3 000 Kč
čtvrtky a soboty od 15.00 – 16.30     ZAPLNĚN
8 týdnů – 24 hodin 0/3 3 000 Kč
pátky a neděle od 15.00 – 16.30 8 týdnů – 24 hodin 2/3 3 000 Kč
soboty a neděle od 10.00 – 11.30 8 týdnů – 24 hodin 1/3 3 000 Kč
sobota a neděle od 12.00 – 13.30      ZAPLNĚN
8 týdnů – 24 hodin 0/3 3 000 Kč
čistě sobota 08.00 – 10.00 8 týdnů – 16 hodin 2/3 2 000 Kč
čistě neděle  08.00 – 10.00      ZAPLNĚN
8 týdnů – 16 hodin 0/3 2 000 Kč
NAVRHNĚTE jiný
     
 Při rezervaci do 7.3. sleva 10 %!! To znamená slevu 300,- Kč, resp. 200,- Kč

Výuka probíhá 2x týdně ve stanovených dnech či jednou týdně (sobota, neděle). Student/ka dostane na hodinách materiály – testy z loňských let a další materiály, které se budou probírat. Dále se pojede dle individuálních potřeb každého studenta/ky. A především – dle učebnice – Tvoje státní maturita 2016: MATEMATIKA - kterou obdrží při zahájení kurzu každý účastník ZDARMA
 
K hodinové dotaci získá jako bonus každý student 3 hodiny online podpory zdarma – po mailu, FB, Skype … – výhodné pro pomoc při řešení příkladů při domácí přípravě. (online podpora bude ve večerních hodinách – po 20.00 hodině)
 
Budou se zadávat příklady k domácímu procvičování, které se zkontrolují na začátku následující hodiny.
 
Při rezervaci kurzu dostane student/ka zápisový list, kde se budou zaznamenávat odchozené hodiny. Platba kurzu bude na základě faktury, před započetím kurzu se zaplatí 70 % z dané částky, ve 2/3 kurzu se doplatí zbytek.
 
Při nemoci či z jiných důvodů oznámených min. 24 hodin předem hodina nepropadá, ale student/ka může využít mimořádně jiný termín pro využití hodinové dotace. Připojí se po domluvě v jiný den ke skupince.
 
Během kurzu budou několikrát rodiče informování o výuce svého syna/dcery – co je třeba zlepšit, kde jsou případné problémy.
 
V případě dotazů pište prosím na e-mail: martip02@seznam.cz (kde si můžeme domluvit telefonní hovor)
 
V případě rezervace využijte prozatím e-mailovou cestu: martip02@seznam.cz, kde v e-mailu uveďte termín, který si vyberete a dále se již domluvíme elektronicky, osobně či telefonicky.
 
Výuka probíhá v učebně PROFI-Education – Žižkova třída 1321/1 – budova 3 – 8. patro – místnost 813 (Učebna 1 PROFI-Education)
 
 Jedenkrát, dle potřeby i dvakrát proběhne schůzka s rodiči a lektory, kde se proberou nedostatky osobně

 Během daných dvou měsíců se bude mimo dané termíny,buď  pátek/sobota/neděle k večeru psát dvakrát cvičný didaktický maturitní test z matematiky (po cca prvních třech týdnech a ve 2/3 kurzu) – vše jako v reálu – dostanete zadání a budete mít k dispozici jen pomůcky, které budou i u maturity dovolené. Poté se zkontroluje a i dle problémů, které se na základě tohoto ukáží se bude výuka ubírat. Nepřijdete o svů čas- tento test se bude psát hromadně s více kurzy dohromady ve volném čase lektora/ky nebo vedoucího Ing. Petra Martíška.